Kontakt z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Bernadeta Strzelecka

ul. Hetmańska 9 lok.7
82-300 Elbląg
Dodatkowe dane kontaktowe:
Tel. 502-529-191
Fax. 55 235-98-35
E-mail: bernadetastrzelecka@wp.pl
WWW: adwokat-strzelecka.biznes-mapa.pl
Galeria
O firmie

GODZINY OTWARCIA KANCELARII:     poniedziałek - piątek od godziny 8.00 do godziny 20.00

w soboty i niedziele - adekwatnie do potrzeb klienta / uzgodnienie telefoniczne/

 

 

 

 

 

Oferta

 

Kancelaria Adwokacka Bernadeta Strzelecka ul. Hetmańska 9/7 Elbląg

 

 

Kancelaria istnieje od 1996 roku .

 

Po ukończeniu Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Toruniu , przed przejściem do Adwokatury, pracowałam w innych zawodach prawniczych w Organach Państwowych , co pozwoliło mi na zdobycie wszechstronnego doświadczenia z zakresu prawa karnego, cywilnego , rodzinnego , administracyjnego , prawa pracy a także z zakresu ubezpieczeń społecznych / ZUS /

 

 

Specjalizacje

 

Z chwilą otwarcia kancelarii adwokackiej postanowiłam skoncentrować się na kilku gałęziach prawa adekwatnie do społecznego zapotrzebowania w ramach obsługi klientów indywidualnych.

 

Jakkolwiek nieobce są mi zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i prawa pracy , a także dotyczących podmiotów gospodarczych to moja jednoosobowa Kancelaria specjalizuje się w sprawach rodzinnych , cywilnych , karnych , komorniczych i obsłudze osób fizycznych .

 

W sprawach karnych

 

Zajmuję się nimi od ukończenia studiów , jako adwokat od 1996 roku .

 

Zajmuję się obroną oskarżonych , także na etapie postępowania przygotowawczego, obroną przed Sądami obu Instancji / w tym sporządzam apelacje , zażalenia , wnioski o wznowienie postępowania / , występuję także w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych .

 

Występuję także w sprawach karnych wykonawczych , w sprawach o :

 • przerwę w odbyciu kary ,

 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary ,

 • odroczenie wykonania kary ,

 • zawieszenie wykonania kary w postępowaniu wykonawczym ,

 • zamianę orzeczonych kar itd.

 

Broniłam oskarżonych w najpoważniejszych sprawach o zabójstwa a także w drobnych ale ważnych życiowo dla oskarżonych sprawach o zniesławienie , groźby karalne, kradzieże , pobicia itd.

 

W sprawach cywilnych

 

Sprawami tymi zajmuję się od ukończenia studiów , jako adwokat od 1996 roku .

 

Wśród tych spraw najczęściej zajmowałam się sprawami o :

 • zapłatę z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia ,

 • zapłatę z tytułu różnych umów ,

 • odszkodowanie w związku z wypadkami komunikacyjnymi, błędami w sztuce lekarskiej i innymi deliktami ,

 • rozliczeniami byłych konkubentów ,

 • odwołaniem darowizny ,

 • prawami konsumentów ,

 • spadkami / testamenty , dział spadku, zachowki /,

 • ubezwłasnowolnienie itd.

 

 

 

W sprawach rodzinnych

 

Zajmuję się tym działem prawa od okresu kilku lat po studiach , a jako adwokat od 1996 roku .

 

Zajmuję się w szczególności sprawami o :

 • rozwód,

 • separację ,

 • unieważnienie małżeństwa ,

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa ,

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa za pośrednictwem pełnomocnika ,

 • uznanie wyroków sądów zagranicznych ,

 • ustalenie ojcostwa ,

 • zaprzeczenie ojcostwa ,

 • unieważnienie ojcostwa ,

 • unieważnienie uznania dziecka ,

 • ustalenie rodziny zastępczej ,

 • przysposobienie ,

 • rozwiązanie przysposobienia ,

 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka ,

 • alimenty ,

 • wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka ,

 • zmianę wysokości alimentów ,

 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego ,

 • ustalenie miejsca pobytu dziecka ,

 • ograniczenie , zawieszenie , przywrócenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej ,

 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem ,

 • zakaz styczności z dzieckiem ,

 • wydanie dziecku paszportu ,

 • zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym i majątkiem dziecka ,

 • podział majątku wspólnego ,

 • ustalenie ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej ,

 

W sprawach karnych nieletnich

 

 

Specjalizuję się także w sprawach karnych nieletnich / sprawy o demoralizację nieletnich , sprawy związane z zakładami poprawczymi , ośrodkami wychowawczymi /

 

W ramach porad prawnych przyjmuję klientów w godzinach rannych / adekwatnie do czasu wolnego klientów i mojego / zaś po południu codziennie od godziny 15.00 do godziny 20.00 .

 

 

 

Jeżeli klienci nie dysponują czasem w tygodniu przyjmuję także w soboty a nawet niedziele

/ uzgodnienia telefoniczne / .

 

 

Zasięg działalności :

 

Kancelaria prowadzi sprawy :

 

 • w Sądach Rejonowych w : Elblągu, Braniewie, Malborku , Ostródzie , Gdańsku ,

 • w Sądzie Okręgowym w Elblągu i w Gdańsku

 

Zdarzyło mi się mieć sprawy / chociaż jednostkowo / w Sądzie Okręgowym w Słupsku , Sądzie Rejonowym w Kaliszu i Kościerzynie .

 

 

Współpraca :

 

 

Kancelaria współpracuje z instytucjami finansowymi, doradcami podatkowymi, notariuszami, komornikami , tłumaczami przysięgłymi , specjalistami z zakresu wyceny nieruchomości a także innymi adwokatami i radcami prawnymi . 

Słowa kluczowe

Start (ulica numer, miasto):

Skontaktuj się z nami
Biznes-Mapa

Logowanie do panelu

Wszelkie prawa zastrzeżone biznes-mapa.pl